Ramazan Ayının Anlam ve Önemi

Ramazan Ayının Anlam ve Önemi

“Müjde mü'minler size ihsân-ı Rahmân'dır gelen
Şânına ta'zîm edin bu mâh-ı gufrândır gelen.”
Ahmet Remzi Dede

Orucuyla, iftarıyla, sahuruyla, teravih namazıyla, pidesiyle, mahyasıyla, güllacıyla, davulcusuyla, hurmasıyla, Ramazan topuyla Müslümanların dini ve sosyal hayatında önemli bir yer tutan, mübarek sayılan Ramazan ayı geçmişten günümüze kültürümüzde oldukça özel bir yere sahiptir.

Ramazan sözcüğü “temizlenmek ve yanmak” anlamlarına gelmektedir. Oruç tutan Müslümanların açlık ve susuzluk çekerek içlerinin yanması ve buna karşılık olarak günahlarının temizlenmesinden mütevellit ona bu ismin verildiği düşünülmektedir. Ramazan ayı, Hicri Takvim’in 9. ayıdır ve Şaban ayından sonra Şevval ayından öncedir. Genellikle “Şehr-u Ramazan" olarak isimlendirilmektedir ve bu isim, "Allah'ın ayı" anlamına gelmektedir. Özellikle Bakara Suresi’nde Ramazan ayının önemi müminlere bildirildiği için bu ay kutsal olarak kabul edilmiş ve bu aya “on bir ayın sultanı” denilmiştir.

Ayet ve sünnetlerle önemi sabit olan Ramazan ayı diğer aylar nezdinde mümtaz ve özel bir yere sahiptir. Bu ayı diğer aylardan üstün kılan çeşitli özellikleri vardır. Bu özelliklerin başında Kuran’ın bu ayda indirilmeye başlanmış olması gelir. Hz. Muhammed’e peygamberlik vazifesi de bu ayda verilmiştir. Bu olay İslam tarihi açısından önemli dönüm noktalarından biridir. İslam’ın şartlarından biri olan oruç bu ayda tutulmaktadır. Kuran'da "…Kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun" (Bakara suresi, 185. ayet) buyrulmuştur ve mazereti olanlar hariç her Müslüman oruç tutmakla mükelleftir. Kadir Suresi’nde “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi de bu ay içindedir. Maddi ibadetlerden biri olan ve aile fertleri adedince verilen fitrenin Ramazan ayında ödenmesi gerekir. İçinde barındırdığı bu özellikler dolayısıyla Ramazan ayına İslamiyet’in başlarından beri çok önem verilmiş ve İslam coğrafyasında bu ay sevinç ve coşkuyla karşılanmıştır.

Ramazan ayı dini hayatta olduğu gibi sosyal hayatta da önemli bir yere sahiptir. Bu ayın gereklilikleri olan ibadetler toplumsal yardımlaşmayı, birlik ve beraberlik içerisinde olmayı beraberinde getirir. Bu ay içinde verilen fitre ve zekatlar sayesinde yoksul insanların ihtiyaçları karşılanır. Şehirlerde iftar çadırları kurulur, insanlar birbirlerini evlerine davet ederler. Bu vesileyle sevgi ve kardeşlik bağları güçlenir. Müslümanların sosyal hayatlarında canlılık ve hareketlilik meydana gelir ve bu ay sosyal yaşantıyı düzenleyen soyut kurallar çerçevesinde yaşanır. Gecesi ve gündüzü apayrı güzelliklerle yaşanan bu ay bize sabrı, şükrü ve aç olan insanlarla empati kurabilmeyi öğretir. Sosyal yardımlaşmanın doruklarda yaşandığı bu mübarek ay insanları bedenen ve ruhen arındırır. Her sene güzelliklerle birlikte gelen Ramazan ayı divan edebiyatında “Ramazaniyye” ve “Bayramiyye” gibi şiir türlerinde kendine yer bulmuştur.

Bereketi bol olan Ramazan ayını sağlıkla geçirmeniz dileğiyle…

“Sabah erken çık yola!

Dikkat et sağa sola!

Ramazan ayı geldi

Oruç mübarek ola”

Etiketler: ramazan, ramazan ayı, ramazan ve oruç
Nisan 01, 2022
Listeye dön